B2B

Aukande betydning av turoperatør og reisebyrå service

Visit Hardangerfjord har fullbooka møtekalender for Norwegian Travel Workshop

25.3.21

I forkant av årets digitale Norwegian Travel Workshop, som skal finne sted 13.-15. april, har Innovasjon Norge sine ute konterer hatt ei webinar runde, der de informerte om både den generelle situasjon i forhold til pandemien og om situasjonen til turoperatørane i dei respektive marknadane. Opptak og presentasjonane frå desse statusoppdateringane kan finnast her: https://business.visitnorway.com/en/b2b-activities/webinars-status-updates/

Dei generelle situasjonane i forhold til kontroll på smittespreiing, restriksjonar, eventuelle gjenopningsplanar, framgang i vaksineringsprogrammet mm varier veldig frå verdsdel til verdsdel resp. frå land til land. Men i forhold til «post-covid-reisetrendar», så er det fleire fellesnemnar som går igjen – det er f.eks. ei aukande interesse og etterspørsel etter berekraftige reise mogelegheita og tilbod, trenden som går vekk i frå større gruppereiser over til reiser med familien og/eller vennegrupper og liknande. Ei anna trend som vart framheve i forhold til nesten alle marknadar er at det er aukande behov og vilje for å kjøpe reiser via turoperatørar, reisebyrå og andre profesjonaliserte tilbydarar, da desse til ein kvar tid har aktuelle reiseinformasjonar og at kan tilby «sikre» reiseopplevingar.
“Increased importance of tour operators: provide up-to-date information, take responsibility and risks for bookings/trips in the current unpredictable situation, organize trips in accordance with latest safety regulations”

Også i år er det over 300 turoperatørar frå over 30 land som er påmeldt Norwegian Travel Workshop, og interessa for Fjord Norge og Hardanger er stort! Det er lagt opp til 2 dagar med 1:1 møta frå kl 8 om morgon til kl 9 om kvelden, og med berre 2 opne time-slots, er Visit Hardangerfjord sin møte kalender allereie så godt som fullbooka. Så her er ein god mogelegheit til å oppdatera både nasjonale og internasjonaleturoperatørar om tilbod i Hardangerfjord regionen!

Last ned

Andre innlegg