Intern

What´s Next?

Årets nye bransjekonferanse - Hardanger Next - samlet over 80 deltakere fra reiselivet i Hardanger-regionen.

Andreas Skogseth
29.4.24

What´s Next?

Reiselivsnæringen og andre viktige samarbeidspartnere tok del i en spennende dag med tema relatert til utvikling, kommersialisering og bærekraft. Det ble lagt opp til et tett program med plenumssesjoner, parallellsesjoner relatert til fremtid og synlighet og ikke minst god tid til samtaler og nettverksbygging. Hardanger Next skal inspirere til økt samarbeid og økt oppslutning rundt felles målsettinger for regionen.

Dagen ble rundet av med Fele-Fusion og sider fra Aga i vakre omgivelser.
Takk til vertskapet, Hotel Ullensvang, for de fantastiske rammene for konferansen.

Vi kommer snart tilbake med evaluering og key take-away's fra årets konferanse.

Last ned

Andre innlegg