B2C

Betydelig vekst for reiselivet i 2022

Reiselivet i Hardanger-regionen gikk forbi både 2021 og "normalt-året" 2019 målt i antall kommersielle overnattinger.

Andreas Skogseth
21.12.22

Etter 2 år med pandemi og nesten utelukkende norske gjester fikk Hardanger-regionen tilbake flere av de utenlandske gjestene i 2022.
Før pandemien var Hardanger en av de mest eksportrettede reiselivs-regioner i Norge med litt over 50% utenlandske besøkende. Denne posisjonen i markedet bidrog til relativt hurtig retur av utenlandske gjester i 2022 og samlet sett positiv utvikling.

Selv om mange nordmenn valgte utenlands-ferie i år, klarte vi å holde på flere av de nye norske gjestene, med samlet vekst på hele 24% flere nordmenn sammenlignet med normalt-året 2019. Hardanger gjør det også samlet sett bedre enn de fleste andre regioner i Norge i denne perioden. Sogn går tilbake -6% mens Lofoten går tilbake -3%.

Sesongvariasjonene i Hardanger har forsterket seg i 2022 og er særlig drevet av bortfall av oversjøiske markeder etter pandemien. Camping- og hytter er den store vinneren sammenlignet med 2019, men både hotell og camping har betydelig vekst sammenlignet med fjoråret.

Noen raske stats:

2019 - 2022: +6%. Camping +19%. Hotell -7%.

2021 - 2022: +33%. Camping +35%. Hotell +29%.


Største markeder i 2022: Norge, Tyskland, Benelux, Skandinavia, Frankrike og USA.
Store deler av Asia inkludert Kina og Japan er fremdeles delvis stengt grunnet korona.

Oppunder 90% av alle kommersielle overnattinger i Hardanger-regionen er ferie og fritid som formål. Yrkesreiser og konferanser utgjør 10-15%.

Totalt er det ca 800.000 kommersielle overnattinger årlig i Hardanger medregnet SSB, Airbnb og lignende kategorier. Det er sysselsatt ca 1200 personer i reiselivsbransjen i Hardanger.

Det å bygge videre på Hardanger som destinasjon for ferie og fritidsreiser er med andre ord meget viktig.


NB, i denne artikkelen er det tatt utgangspunkt i offentlig statistikk hos SSB. Sammenlignbare perioder er januar til oktober (2019, 2021, 2022).

Last ned

Andre innlegg