B2B

Forprosjekt - regional reiselivsstrategi

Hardingtinget samlet for å drøfte regional reiselivsstrategi.

Andreas Skogseth
29.3.22

Regional reiselivsstrategi for Hardanger

Hardanger-regionen er en av Norges fremste destinasjoner og hardingen har lange tradisjoner som vertskap for norske og utenlandske turister. Men hva forventer morgendagens turist og hvordan sikrer vi fremtidig konkurransekraft? Hvordan kan næringen bidra til økt lokal sysselsetting, økt verdiskapning og fruktbare lokalsamfunn? Hvordan kan vi tilrettelegge for bærekraftig utvikling og helårsturisme?

Med bakgrunn i dette har det over tid vært et ønske fra reiselivsnæringen og kommunene om å etablere en felles regional strategi for videre utvikling av reiselivet i regionen.  

Visit Hardangerfjord startet i 2020 et forprosjekt for å utrede en reiselivsstrategi som inkluderer hele regionen inkludert kommunene Eidfjord, Ulvik, Ullensvang, Kvam og Kvinnherad. Arbeidet ble satt på vent en periode pga pandemi-relaterte utfordringer, men er nå i full drift.

Vestland Fylke ble tidlig engasjert i prosjektet og bidrar med finansering for gjennomføring av forprosjektet. Hardangerrådet er sentral samarbeidspartner i prosjektet.

Mimir er engasjert som prosjektfasilitator. De har nylig vært en av hovedleverandørene til den nye nasjonale reiselivsstrategien, et arbeid ledet av Visit Norway.

I samarbeid med Hardangerrådet presenterte Visit Hardangerfjord planene for Hardingtinget i februar, der formannskapene i Hardanger-kommunene ble briefet og engasjert i prosjektet. Mer informasjon om presentasjonen på Hardingtinget her.

Forprosjektet løper frem til sommeren og i løpet av den tid vil representanter for kommunene, næringen, turistkontor og andre relevante organisasjoner bli invitert til informasjonsdeling. Planen er å gjennomføre et hovedprosjekt 2022-2023 med ferdigstilling av regional reiselivsstrategi i løpet av 2023.

Torill Olsson v/Mimir
Last ned

Andre innlegg