B2C

Hardangerfjord guiden 2020

Visit Hardangerfjord har startet arbeidet med utforming av ny Hardangerfjord guide for sesongen 2020.

Andreas Skogseth
4.10.19

Hardangerfjord guiden 2020

Hardangerfjord Guiden er et viktig verktøy for turistene som velger å besøke Hardanger.


For å øke synligheten og kvaliteten i guiden har vi valgt å gjøre en rekke endringer i neste års format:

  • Selve guiden øker litt i størrelse til A5-format. Dette er det samme formatet som mange andre regioner allerede benytter, som Visit Bergen, Visit Sognefjord, m.fl. Ved å øke formatet blir guiden mer lettlest, vi får økt synlighet og bedre presentasjon av Hardanger og medlemsbedriftene. Vi har testet med flere andre formater inkludert dagens format og det nye formatet blir fremdeles enkelt å rulle sammen og ta med seg.

  • Visit Hardangerfjord har gjennom årene opparbeidet et effektivt og stort distribusjonsnett, både nasjonalt og internasjonalt. Dette blir enda bedre når vi nå går opp til A5-format. Hardangerfjord guiden 2020 erstatter produktmanualen vår, noe som gir unik synlighet ut mot turoperatør-markedet, samt alle norske og utenlandske workshops, møter og messer vi deltar i. Den vil også bli distribuert til alle våre innenlandske og utenlandske turoperatører. Dette medfører en meget god distribusjon av Hardangerfjord guiden.


Dersom dere har spørsmål om neste års Hardangerfjord guide og annonsering, ta gjerne kontakt på magasin@hardangerfjord.com

Dersom du ikke har fått og ønsker tilsendt annonseinvitasjon, send en forespørsel til magasin@hardangerfjord.com

Last ned

Andre innlegg