B2C

Hvem er Hardanger-turisten?

I 2019 gjennomfører vi en større markedsanalyse der vi ser nærmere på hvem er Hardangerturisten.

Andreas Skogseth
3.7.19

Hvem er Hardanger-turisten?

Vi gjennomfører en større analyse av reiselivsnæringen i Hardanger i 2019 der vi samler data fra flere kilder samt gjennomfører spørreundersøkelser på flere destinasjoner i Hardanger. Frem til nå har vi benyttet i hovedsak Statistikknett som er basert på statistikk fra SSB inkludert kommersielle gjestetdøgn, som et mål på reiselivsnæringen i Hardanger.

Vi ønsker mer kunnskap om hvem Hardanger-turisten er og omfanget av turismen i Hardanger. Dette inkluderer markedsinformasjon, kundetilfredshet og logistikk for å nevne noen områder. Data fra AirBnb i tillegg til frekvens av gjennomgående trafikk er eksempler på informasjon som ikke kommer frem av kommersielle gjestedøgn hentet fra SSB, og kombinasjonen av flere kilder vil danne grunnlag for en mer komplett fremstilling av reiselivsnæringen i Hardanger og omfanget av denne.

Eksempler på spørsmålsstillinger i spørreundersøkelsen er hvor kommer de fra og hvordan fant de informasjon om Hardanger? Er turisten tilfreds med opplevelsen? Hvordan reiser de i Hardanger? Hva er underliggende motivasjon for reisen til Hardanger?

Analysen blir gjennomført i samarbeid med Menon og resultatene fra undersøkelsen vil være klar til Hardangerkonferansen i november.

Last ned

Andre innlegg