B2B

Internasjonale statusrapport om turoperatør bransjen

18.6.20

Innovasjon Norge sine utekontora jobba for tida aktiv med å fylgja med på situasjonane til turoperatørane i sine marknadar. IN sine bransjekontaktar er i jamleg dialog med utvalde aktørar og forhøyrer seg om den aktuelle situasjonen og eventuelle planar for å ta opp Noregsreiser igjen.
Ein felles nemner er at kundane i mange land er klare til å reise igjen så fort som grensene er opna opp og det praktisk er mogeleg å feriere utanlands. Norge med masse plass, flott natur og ein god  handtering av korona pandemien vert gjerne framheva som eit spesielt aktuelt ferieland.
Det er håp om bevegelse allereie etter sommaren i år og mange turoperatørar haldar på turane sine som er planlagt i frå haust og vinter 2020/2021. Sommarturane prøvast i mange tilfelle å flytte til 2021 i staden for å kansellere heilt.  
Dei nyaste rapport  kan lesast her (vert oppdatert etter kvart).
Itillegg til desse rapportane stiller utekontora også med oppdateringar i form av webinarar, ei oversikt over dato og tidspunkt for desse samt link til tidlegare presentasjonane finn du her.

Last ned

Andre innlegg