B2C

Norske turister i Hardanger

Etter snart to år med stor vekst i det norske markedet - hva mener de norske gjestene og hvordan skal vi holde på dem?

Andreas Skogseth
20.12.21

Hva mener norske gjester om Hardanger?

Fra å være en eksportrettet reiselivs-region har det norske markedet blitt det desidert største enkeltmarkedet i Hardanger med oppunder 50 % flere norske gjester i 2021 sammenlignet med normal-året 2019 (målt i SSB kommersielle gjestedøgn). Korona har åpenbart vært den største pådriveren.

Samtidig var det en tydelig trend før pandemien, i alle markeder, økt etterspørsel etter «nordiske» opplevelser, adventure tourism, kultur- og matopplevelser og ikke minst bærekraftige destinasjoner uten masseturisme.

Erfaringer vi har gjort med de norske gjestene de siste årene er høy verdiskapning per gjest og stor interesse for opplevelser i regionen. Nordmenn er definitivt kortreiste turister med lavt klima-avtrykk sammenlignet med oversjøiske markeder. Samtidig er problematikk tilknyttet sesongvariasjoner blitt forsterket med norske gjester, hvor utenlandske turister i større grad besøkte regionen også utenom høysesongen.

Vi ønsker posisjonere oss bedre i det norske markedet samt holde på de nye norske kundene etter pandemien.


Visit Hardangerfjord og Destinasjon Voss gjennomførte en markedsundersøkelse blant norske forbrukere i samarbeid med Opinion høsten 2021.

Sentrale områder var måling av assosiasjoner, barrierer og hva nordmenn mener om Norgesferie etter pandemien.

Undersøkelsen bekrefter at natur og naturopplevelser er de største driverne (dette sammenfaller med resultat fra tidligere undersøkelser i 2019). Over halvparten assosierer Hardanger med sommer - nesten ingen med vinter. Her har vi et stykke arbeid foran oss med å etablere etterspørsel etter helårsturisme fra det norske markedet.

Det fremkommer at Hardanger har et spesielt godt rykte og er bevisst sin kulturhistorie. Over halvparten mener Hardanger har en tydeligere identitet sammenlignet med andre destinasjoner i Norge. Dette forteller oss at vi bør foredle merkevaren og at vi har et godt utgangspunkt for posisjonering i Norge.

Det er gledelig at ca 1/3 mener Norgesferie har blitt mer attraktivt etter pandemien. Kun 4% mener Norgesferie er blitt mindre attraktivt. Viktige faktorer ved valg av reisemål vil være forutsigbarhet og trygghet - c19 har helt klart påvirket våre reisevaner. De fleste mener pris- og servicenivå er et forbedringspotensiale for norsk reiseliv generelt.

Les en komprimert utgave av undersøkelsen her.

Last ned

Andre innlegg