B2B

Norway in Depth

«The King & the Queen of the Fjords» vart presentert på fagseminar for amerikanske turoperatørar i går.

24.2.21

VisitNorway sitt ute kontor i USA køyrer regelmessige «Norway in Depth» online seminarfor turoperatørar og reisebyrå, der dei tek føre seg forskjellige tema. I gårvar det dei vestnorske fjordane som vart presentert, og både Visit Sognefjordog Visit Hardangerfjord fekk anledning til å presentere kvar sin region - medalt den har å by på.  
Interessen i desse fordjupingsseminar pleier å vera stort, og, i fylgje DavidDiGregorio som organiserer førelesingane for Visit Norway, var interessa i gårsdagensseminar med over 160 registrerte deltakarar ekstra høg. Det har komme inn godespørsmål og tilbakemeldingane frå deltakarane så langt, og kontaktane skalfylgjast opp fortløpande.

Last ned

Andre innlegg