B2C

Oppdaterer digitale flatar

Me oppdaterer nettsida og fotobanken vår med nytt innhald. I den forbindelse ynskjer me materiell frå dykk.

Sjur Vågen
31.3.20

Oppdaterer digitale flatar

Visit Hardangerfjord gjer i desse dagar ei rekke oppdateringar og endringar på nettsida og sosiale medier. Innhaldet me har produsert sjølve, vert gjort tilgjengeleg på YouTube og via fotobanken vår. I tillegg ynskjer me å få dette innhaldet endå tydlegare fram på Hardangerfjord.com og sosiale medier.

I den forbindelse ynskjer me gjerne å få tilsendt innhald frå medlemsverksemdene våre. Har du/de gode bilete og/eller videoar, send dei gjerne til sjur@hardangerfjord.com

Sjå også gjerne over presentasjonen til verksemda di på Hardangerfjord.com. Dersom du ynskjer andre bilete, filmar eller oppdatert tekst, må du gje beskjed til Sjur om dette.  

Last ned

Andre innlegg