B2B

Oppdatert informasjon i samband med corona pandemien

Nyttige lenker med oppdatert informasjon om nye tiltak

24.3.20

Korona pandemien har ført til ei rekke nye restriksjonar og utfordringar, og det vert kontinuerleg implementert nye tiltak som skal hjelpa berørte verksemda gjennom dette. Under finn du ei samling av nyttige lenker, med informasjon om aktuelle mogelegheita og rettigheitar:

Staten tar 90 % av risikoen ved nye lån – informasjon om garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter.

Vedtatt endring i permitteringsreglar - frå og med 20. mars er det NAV som tar over full lønn til alle som har vært permittert i meir enn to dagar.

Arbeidsgivaravgifta reduserast – arbeidsgivaravgifta reduserast med 4 prosentpoeng.  

Endring i regler om omsorgspengar – frå og med 13. mars reduserast arbeidsgivarperioden ved omsorgspengar til tre dagar.

Midlertidige endringar i regelverket for meirverdiavgift -  satsen reduserast frå 12 til 8% frå 20. mars til 31. oktober 2020.

Heving av mellombels tilsetjingar for sommarsesongen – for deg som allereie har inngått arbeidsavtalar med sesongtilsette.

Innovasjon Norge justerer tilbod for å møta endra behov i næringslivet  – lettare tilgang til tilskot, lån og garantiar.

Last ned

Andre innlegg