Presse

Overnattinger juli 2021

Kommersielle overnattinger i Hardanger, juli 2021 (kilde: SSB).

Andreas Skogseth
17.9.21

God vekst for Hardanger-regionen i juli

Den gode utviklingen i kommersielle overnattinger fra juni fortsetter i juli måned for Hardanger-regionen.

Norge hadde totalt 3,9% økning i samlet kommersiell overnatting fra juli 2020 til juli 2021.

Fjord Norge-regionen hadde totalt 2,0 % økning i samlet kommersiell overnatting mens Vestland ca samme antall som i fjor.

Hardanger-kommunene hadde i samme tidsrom følgende utvikling:

Ullensvang – +8,5%

Eidfjord – +16,1 %

Samnanger/Kvam (vises kun sammenslått, SSB) – minus 12,4%

Ulvik – anonymisert

Kvinnherad – +11,4%

 

Snitt hotell rompris økte fra ca 1350,- til 1750,- i samme periode.

Nedgangen i Kvam ref SSB-tall kan skyldes andre forhold enn nedgang i etterspørsel. Et større hotell i Kvam oppgir økt belegg i juli på 12% sammenlignet med juli 2020. De har også økning på kr 250,- i rompris.

Guide-bedrifter melder om ca 30% vekst i juli 2021 sammenlignet med juli 2020. Men her er det til dels store variasjoner basert på type bedrift, kapasitet og restriksjoner. Vi vil gjennomføre en utvidet undersøkelse til høsten der vi kartlegger statistikk bredere blant hotell, camping, aktivitet, transportører og attraksjoner.

Vi finner størst vekst i camping/hytter. Flere hoteller har oppgitt at de har måttet begrense kapasitet som gir negative utslag i antall overnattinger. Dette pga c19 restriksjoner og manglende tilgang på ansatte.  

Vi følger med på utviklingen og det meldes om bedre august enn i 2020, men usikkerhet knyttet til høst/vinter. Fokuset fra Visit Hardangerfjord er inspirasjon og konseptualisering rettet mot fortrinnsvis norske gjester i høst. Samtidig er det økende aktivitet fra utenlandsmarkedene og vi satser på B2B, samt samarbeid med Fjord Norge og Visit Norway i høst/vinter.

Vi har hentet data fra SSB og statistikknett (som sammenfatter SSB). Innsiktsmodulen til Visit Norway viser ikke korrekte data for Hardanger-regionen i juli (vekst på over 100%), trolig pga feilkilder fra 2020. Derfor har vi ikke benyttet data herfra. Det er uvisst om dette gir feil data på aggregert nivå. Det er samtidig utfordringer med økt anonymisering av data fra SSB. Det pt ikke mulig å separere camping og hotell på kommunenivå.

Last ned

Andre innlegg