Vi ser frem til 2021

Dette året har vært kanskje det tyngste reiselivsbransjen har opplevd i moderne tid. Nå ser vi fremover!

Andreas Skogseth
23.12.20

C-19 snudde det meste opp ned og 2020 har vært en stor prøvelse for reiselivsbransjen. Hardanger-regionen hadde i 2019 nærmere 60% av de kommersielle gjestedøgn fra utenlandske gjester, dette som et resultat av mange års hardt arbeid for å ta posisjon i utenlandske markeder.

Dette kundegrunnlaget forsvant mer eller mindre i 2020 og bransjen ble tvunget til nedskalering, omstilling og strenge smitteverntiltak som la begrensninger på eksisterende driftsmodeller. Her har bedriftene og kommunene i Hardanger-regionen imponert med tilpasningsdyktighet, kreativitet og gjennomføringsevne.

Men, selv om vi fikk en relativt sett god sommersesong, er det totalt sett meget tøffe tider for bransjen. Men nå ser vi fremover og vi er optimistiske for det kommende reiselivsåret selv om man ikke kan forvente 2019-tall med det første.

Nye gjester
I år fikk vi mange nye norske gjester til Hardanger, inkludert norske gjester som i en normalsituasjon aldri ville vurdert en Norges-ferie. Det er gjerne 10 ganger dyrere å rekruttere nye kunder som å holde på faste kunder. Tilbakemeldingene fra turistene i sommer var i snitt meget positive og nå gjelder det å fremstå som et attraktivt reisemål for nordmenn i årene som kommer. På lang sikt kan Hardanger komme styrket fra c-19 krisen både økonomisk og bærekraftig, med flere kortreiste norske lønnsomme gjester og en mer selektiv strategi i utenlandske markeder. Vi opplever også at reiselivsnæringen har blitt flinkere og mer bevisst på sitt produkt i markedet og hvordan man kan kommunisere bedre til nye norske individuelle gjester.

Men, de utenlandske gjestene er fremdeles viktige, spesielt for månedene utover høysesongen og Visit Hardangerfjord skal stå på for å gjenvinne disse kundegruppene.

Vårt fokus i 2020 har vært å posisjonere Hardanger-regionen i Norge. Mer informasjon om vårt markedsarbeid i 2020 her.

Planer for reiselivsåret 2021

Rebrand
Vi har siden høsten 2019 jobbet med ny profil for Visit Hardangerfjord og reiselivsbransjen i Hardanger. Det har blitt gjennomført omfattende forberedende analysearbeid og vi har produsert innhold i mangfoldige runder. Nå gleder vi oss til å presentere dette på nyåret.

Ny web
Dagens hardangerfjord.com er overmoden for utskiftning og dette har vi ønsket å ta tak i siden begynnelsen av 2019, men vi måtte først utforme ny digital merkevarehåndok. Nå som dette er klart har vi allerede satt i gang med ny sidestruktur og programmering. Målrettet informasjon, bedre inspirasjon og ikke minst økt samarbeid med turistkontorene i Hardanger-regionen er noe av bakgrunnen til at vi ønsker lansere beta-versjon sent 1.kvartal 2021. Vi vil selvsagt ivareta integrasjon og synlighet hos Fjord Norway og Visit Norway for produktene i Hardanger.

Reiselivsstrategi
En overordnet regional reiselivsstrategi er etterspurt. Visit Hardangerfjord har fått innvilget tilskudd fra Vestland fylkeskommune til gjennomføring av forprosjekt regional reiselivsstrategi. Dette forberedende arbeidet vil pågå frem til sommeren 2021 før man utvikler selve strategien i et hovedprosjekt. Det er lagt opp til en bred og inkluderende prosess i samarbeid med Hardangerrådet.

Markedsføring
Vi fikk god drahjelp fra Hardanger-kommunenen og fylket i 2020, for å bøte på for reiselivsbransjen som hadde begrensede ressurser til markedsarbeid i år. Vi har allerede fått noe innvilget og flere positive indikasjoner på en lignende løsning i 2021, der vi gir ekstra innsats for å både nå ut til norske turister samt være aktuell for utenlandske markeder nå disse åpner opp. Samtidig gjennomfører vi ekstraordinære tiltak for besparelser. 

Vi viderefører 2020-utgaven av Hardangerfjord-guiden. Vi har nok på lager av engelsk og tysk og vi kjører en reprint på norsk - uten kostnad for næringen. Hardanger Ferietips erstattes med kartblokk i 2021 som en enklere og rimeligere løsning.

Vi legger ekstra trykk på digital markedsføring, med flere SoMe kampanjer og SEO-arbeid. Vi lanserte i 2020 nye digitale pakker for bransjen. Dette traff godt og vi ruller ut en mer omfattende og bedre løsning for bransjen i 2021. Vi produserte over 40 filmer i 2020 - fokuset på innholdsproduksjon holdes oppe også neste år.

B2B-arbeidet vil bli sentralt fremover nå som vi kan forvente gjenåpning av utenlandske markeder i løpet av 2021. Vi har innført mange gode digitale løsninger i 2020 som har effektivisert og gjort det mulig å opprettholde kontakt med viktige turoperatører, samarbeidspartnere og presse, selv med restriksjoner.


Det har vært et slitsomt år men vi har ståltro på Hardanger som destinasjon i 2021 og årene som kommer. Ingen andre destinasjoner kan vise til et slikt mangfold av styrker, kontraster og identitet.

Med det ønsker vi alle våre gode samarbeidspartnere og kollegaer en riktig god jul og godt nyttår!

Last ned

Andre innlegg