B2C

Sommertallene

Nordmenn valgte Hardanger i sommer.

Andreas Skogseth
22.12.20

SSB - registrerte overnattingstall for månedene juni-august legger ikke skjul på at kommersielle gjestedøgn i Hardanger-regionen har gått ned betraktelig sammenlignet med 2019. I et normalår er det over 50% utenlandske feriegjester i regionen, som er av de høyeste andelene i Norge. Reiselivsnæringen i Hardanger tapte mesteparten av denne trafikken i 2020.

Men det er gledelig at antall norske kommersielle gjestedøgn økte kraftig med ca 70% total vekst sammenlignet med 2019. Her var Hardanger en av vinnerne i kampen om norske feriegjester målt i antall nye norske gjestedøgn. Selv om det totale antall kommersielle gjestedøgn har gått ned i år er det mange aktører som melder om økt lønnsomhet per gjest, der norske gjester har et langt høyere døgnforbruk. Vi vil undersøke dette nærmere i 2021.

Airbnb, fritidshytter og andre lignende overnattingsformer er ikke medregnet i undersøkelsen. Airbnb blir rapporteringspliktig i 2020 og vi ser frem til å inkludere mer eksakte data i statistikkgrunnlaget neste år.

Her følger utvalgte data fra kommunene i Hardanger-regionen med utgangspunkt i perioden juni-august.

NB det er vanskelig å sammenligne 2019 med 2020 for hele perioden pga omlegging i rapportering fra SSB. Ny løsning for statistikkdata blir lansert i 2021.

Eidfjord: Samlet overnatting falt fra 74.457 i 2019 til 50.393 i 2020. Norske gjester har steget fra 27.607 i 2019 til 39.524 i 2020.
Kvinnherad: Samlet overnatting falt fra 37.643 i 2019 til 33.244 i 2020. Norske gjester har steget fra 22.391 til 25.691.
Ullensvang: Samlet overnatting falt fra 200.263 i 2019 til 154.670 i 2020. Norske gjester har steget fra 80.682 til 124.115.
Ulvik og Kvam: pga omlegging av statistikk-rapportering får vi ikke akseptable sammenlignbare tall. Dette vil bli løst i 2021. Utviklingen er lik som de øvrige kommunene.

Vi har også fått inn noen besøkstall fra populære turmål i Hardanger, men her er også ulike metoder for telling og andre avvik som gjør det vanskelig å stille dette opp mot 2019-tall. Besøket har gått ned. Samtidig ser vi at de gjestene som befant seg i Hardanger i 2020, benyttet seg opplevelser i regionen.


Trolltunga: Samlet trafikk (registrert via teller) i juni-august har blitt redusert fra 64.616 i 2019 til 33.148 i 2020.
Buerbreen: Estimert nedgang på 15.000 sammenlignet med 2019.
Bondhusvatnet: Her er det registrert sterk økning i antall besøkende. Estimat viser økning fra 20.000 i 2019 til 60.000 i 2020.
Dronningstien: Denne turen ble rangert som den mest søkte turen blant nordmenn i 2020 og lokale rapporter melder om sterk økning i 2020.
Folgefonna: Her er det ulike målemetoder for 2020 og 2019. Man anslår ca 48.000 besøkende juni-august 2020, som er en sterk økning sammenlignet med 2019.
Vøringsfossen: Stor nedgang i 2020 på tross av mange nye norske gjester. Nedgang fra 313.445 til 175.877 gjester. Dette er kun fra teller ved Fossetromma, så reelt besøk er langt høyere, men dette gjelder for både 2019 og 2020. Vøringsfossen er den mest besøkte destinasjonen i Nasjonale Turistveier prosjektet.

 

Last ned

Andre innlegg