B2C

Gjestedøgn i Hardanger: 2019 - 2021

Til tross av betydelig samlet nedgang i antall overnattinger, økte Hardanger med oppunder 50% flere norske gjester.

Andreas Skogseth
17.12.21

Gjestedøgn i Hardanger: 2019-2021

Hardanger-regionen har vært igjennom et par harde år preget av korona-relaterte begrensninger og påfølgende nedgang i antall gjester til regionen.

I et normalår hadde regionen over 50% utenlandske gjester og var med det en av de mest eksportrettede reiselivsregioner i Norge.

Total nedgang i perioden januar-oktober 2019 vs samme periode i 2021 er på totalt 20 %. Dette gjelder altså innland og utland sammenslått, alle overnattingskategorier.

Men i samme periode klarte reiselivsnæringen i Hardanger tiltrekke rekordmange nye norske gjester - hele 47,25% vekst!

Dette er langt over de fleste andre destinasjoner i Norge. Størst vekst finner vi i kategori camping og feriehytter med 68,22% vekst. Hotellene hadde en vekst på 31,32% i samme periode.


Litt tall fra andre regionen i tilknytning til Hardanger, målt i antall norske kommersielle overnattinger i samme tidsperiode:

Fjord Norge-regionen (Rogaland, Vestland, M&R): 10% vekst.

Vestland fylke: 8,48% vekst.

Norge totalt sett var ned -2,8%.

Hardanger har videreutviklet en god posisjon i det norske markedet under korona og nå gjelder det å forsterke denne i 2022 og videre, samtidig som vi jobber langsiktig med de mest aktuelle utenlandsmarkeder.


Vi finner store sesongvariasjoner i Hardanger-regionen. Dette har forsterket seg etter c19 da utenlandske markeder har vært sentrale i oppbyggningen av helårsturisme til regionen:

(SSB region "Hardangerfjord" gjelder sammenslått kommunene Eidfjord, Ulvik, Kvam, Ullensvang).

Kvinnherad kommune, samlet kommersiell overnatting, kategorisert utland/innland:

(2020-2021 pga mangler i data fra 2019, SSB)


Last ned

Andre innlegg