B2B

Utvikling av konkurransekraft og lønnsomheit

Kompetansetilbud for verksemder i Hardanger og Voss. Ynskjer du å utvikle verksemda i takt med endra rammebetingelsar?

Hege Vedvik
11.10.23

FRAM reiseliv i Hardanger og Voss

Vedlagt finn du invitasjon til å være med på FRAM reiseliv i Hardanger og Voss. Dette er eit program for utvikling av konkurransekraft og lønnsomheit gjennom god vegval. Les gjennom presentasjonen til Innovasjon Norge og meld deg på :)

Last ned

Andre innlegg