B2C

Startar distribusjonen av HG2020

Visit Hardangerfjord er godt i gang med distribusjonen av årets utgåve av Hardangerfjord Guide.

Sjur Vågen
13.2.20

Startar distribusjonen av HG2020

Tidlegare denne veka kom Hardangerfjord Guide 2020 til Norheimsund, og me er allereie godt i gang med distribusjonen av desse. Over tusen esker er i skrivande stund på veg til ulike mottakarar i både inn- og utland.

Trykk her for digital versjon

Guiden vår er eit viktig verktøy for turistane som vitjar Hardanger-regionen. For å auka kvaliteten og synlegheita, har me i år gjort ei rekke endringar. Me har blant anna:

  • Endra formatet til A5. Dette er det same formatet som mange andre regionar allereie nyttar seg av. Formatendringa gjer at guiden vert meir lettlest, auka synlegheit og betre presentasjon av regionen og medlemsbedriftene våre. Sjølv om den aukar litt i storleik, er den framleis lett å rulla saman og ta med seg.
  • Årets guide erstattar produktmanualen vår. Dette gjer ei unik synlegheit ut mot turoperatør-marknaden, samt alle norske og utanlandske møter, workshops og messer me er med på (om lag 200 salgsmøter) Den vert også distribuert til alle våre innan- og utanlandske turoperatørar (om lag 3500 stk). Dette gjer at årets distribusjon er svært god.

Les også: Stor interesse for Hardangerfjord Guide 2020

Alle medlemsbedrifter i Visit Hardangerfjord får innan kort tid tilsendt eit skjema der dei kan leggja inn bestillingar på guiden. Når dette er på plass, byrjar me distribusjonen i regionen.

Dersom du har lyst på guiden allereie no, kan du henta hjå oss i Norheimsund. Fint om du gjev oss beskjed i forkant, så kan me gjera det klart for dykk.

Me vil også nytta høvet til å minna om annonsefristen for Hardanger Ferietips. Dette er ein svært populær publikasjon å annonsera i. Det er avgrensa med annonseplass, så det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjeld! Dersom du ynskjer å tinga, send mail til magasin@hardangerfjord.com.

  • Nå 140.000 husstandar med ein framifrå og eksklusiv distribusjon via DNT sitt Fjell og Vidde-magasin. Hardanger Ferietips er det einaste bilaget som vert distribuert via magasinet i heile 2020!
  • 80.000 eksemplar vert distribuert via medlemsbedrifter, turistinformasjonar og andre relevante stader.
Last ned

Andre innlegg