B2C

Markedsføring av Hardanger i 2022

I samarbeid med bransjen har vi skapt inspirerende markedsføring og merkevarebygging i 2022.

Andreas Skogseth
23.12.22

Det har vært nok et hektisk år med kontinuerlig tilpasning til markedene. I likhet med pre-pandemi ønsket vi nå ut til både norske og utenlandske gjester i vår B2C kommunikasjon - men med større trykk på Norge enn tidligere normal-år.

Vi klarte å holde på flere av de nye norske gjestene ervervet i perioden 2020-2021 med hele 24% flere norske gjester i 2022 sammenlignet med 2019, samtidig som flere av de store utenlandsmarkedene returnerte raskere enn stipulert (link til stats sak).

Merkevarebygging og inspirerende innhold er primærfokus i vår B2C-kommunikasjon som vi utfører på vegne av Hardanger-kommunene og våre medlemsbedrifter. Utover dette gjør vi også mer konverterende markedsarbeid i direkte samarbeid med flere av våre medlemsbedrifter, men som en egen betalt tjeneste utover medlemskontingenten.

Her følger et utdrag fra noen av hovedaktivitetene på B2C i 2022:

Norge:

Hardanger har en sterk merkevare i Norge og hovedfokuset vårt var å befeste Hardanger som top-of-mind blant de mest sentrale kundegruppene i Norge i forkant av hovedsesongen 2022.  

TV-reklame ved kjøp av vignetter i forbindelse med TV2 programmet Helt Harald.
4 programmer vår, 4 programmer høst. 10,65 mill bruttovisninger. Visning både linær og betalt digital (TV2 Play).
Egenprodusert reklame.

Vi valgte fortsette dette samarbeidet med TV2 basert på gode erfaringer under pandemien og relativt liten støy fra konkurrenter i samme type kanal.

Redaksjonelt TV-samarbeid - 71 Nord Kjendis 2022.
Omfattende markedssamarbeid med Nordisk Film TV (produsent og konsept-eier 71).
Totalt 10 programmer spilt inn i Hardanger. Samarbeid ved design av program, location m.m. Vi finansiert location-kostandene for hele produksjonen.
Fulgt opp med salgsutløsende markedsaktiviteter under premiere på TV. Rekkevidde 550.000 netto seere per program (ny rekord for 71 Nord). Reach 5.550.000.

SoMe, Face og IG annonsering. Programmatisk (Strossle blant annet). Flere kampanjer gjennom vår og sommer med hovedbudskap: fyrtårn jevnt fordelt i Eidfjord, Ulvik, Ullensvang, Kvam ogKvinnherad. Segmentert mot storbyer sør for Trondheim, 40+. Rekkevidde ca. 800.000 unike.

  

Utland:

Fjord Norge og Visit Norway er våre viktigste partnere for å skape synlighet i utenlands-markedene. Selv om store deler av trafikken fra utlandet foregår via B2B er B2C viktig satsning for å styrke vår merkevare og posisjon blant utenlandske gjester. Dette skaper også muligheter for å vri fokuset til skulder-/lavsesong og med det styrke helårsturismen.

I 2022 deltok vi på regionale felles-kampanjer i samarbeid med Fjord Norge og Visit Norway. Blant annet via Springfulness-kampanjen som fokuserte på vår/sommer og felles-kampanjer med United Airlines i forbindelse med åpning av ny direkterute tilFlesland.

SoMe og distribusjon av godt innhold er viktig og Hardanger var første reiselivs-region med dedikerte nye scrolling essays på Visit Norway både sommer og vinter (link) grunnet stort utvalg av egenprodusert innhold (content) av høy kvalitet.

Dette gjelder også generell tilstedeværelse i kommunikasjonen til Fjord Norge og Visit Norway. Vi ser frem til 2023 med tettere samarbeid og økt distribusjon av Hardanger-innhold. Vi vil sende ut egen info om de internasjonale kampanjene for 2023 og hvordan du kan delta med din bedrift i dine viktigste markeder i januar.

Content og SoMe:

I 2022 ca. 15 mill i rekkevidde via vårt SoMe arbeid på IG og Face.
Vi har i år avsatt egen dedikert ressurs til å videreutvikle Hardanger-regionens tilstedeværelse på tvers av flere SoMe kanaler. I tillegg til dette er vår innholdproduksjon sentral for på nå ut til turistene. I 2022 hadde vi totalt ca. 50 produksjoner (foto/video), hovedsaklig egne produksjoner. Foto/filmproduksjonen er kombo in-house og innleie av byrå/freelancer.

Vi tester ofte nye konsepter for å kommunisere det ekte samtidig som vi skaper ny rekkevidde til helst lavere CPM (cost per mile).

Nytt i 2022 er konseptet Stories from Hardanger, der vi løfter frem vertskapet/Hardingen og på den måten lar turisten bli kjent med regionen på en litt annerledes måte. Det kommer mye spennende her fremover!

 

Last ned

Andre innlegg